,

موانع و مشکلات یادگیری یک زبان جدید و راه حل ها

مشکلات یادگیری زبان جدید و راه حل ها

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بارها با اشتیاق کتاب هایی را خریداری کرده اید تا زبان جدیدی را بیاموزید ولی همان ابتدا  بخاطر مشکلات یادگیری زبان کار رها کردید و انگیزه ای برای ادامه نداشتید . قطعا این  رها کردن به صورت ناخودآگاه بوده است . اما چرا ؟ چرا فکر می کنیم که یادگیری یک زبان سخت است ؟ و این که نیاز داریم تا وقت زیادی را برای تمرین بگذاریم ؟ شاید به این دلیل باشد که همه ما یک سری عادات بد داریم که از آن آگاه نیستیم . در این مطلب قصد داریم رایج ترین اشتباهات را مطرح کنیم و ببینیم چگونه می توانیم از مشکلات یادگیری زبان دوری کنیم   .

ادامه مطلب …