نوشته‌ها

۵ فایده نقاشی بر سلامتی

۵ فایده نقاشی بر سلامتی

نقاشی یکی از فعالیت هایی است که همه ما در بخشی از زندگی خود خصوصا در کودکی آن را انجام دادیم . نقاشی شکلی از بیان و ارتباط است . آیا شما از نقاشی به عنوان یک رسانه برای ارتباط با دیگران و بیان مفهوم خود استفاده می کنید یا فقط یک سرگزمی است ؟ آیا می دانستید نقاشی تاثیرات مثبتی بر سلامتی ما دارد ؟ در این مطلب به فایده نقاشی برای سلامتی می پردازیم.

ادامه مطلب …