نوشته‌ها

, ,

تاریخچه مبارزه با حشرات مرگبار

تاریخچه مبارزه با حشرات مرگبار

پشه ها باعث به وجود آمدن تعداد بسیار زیادی از بیماری ها در طول تاریخ شده اند ، این حشره باعث مرگ میلیون ها انسان در سالهای گذشته شده است ، این حشره ۴ میلیمتری نه تنها باعث انتقال ویروس زیکا شده است بلکه باعث انتقال ویروس هایی نظیر تب زرد و همچنین ۲ بیماری مشقت بار دانگ و چیکونگونیا شده است ، دانشمندان بسیار تلاش کرده اند تا با مبارزه با حشرات این مشکل بزرگ را در قرن ۲۱ حل کنند اما این حشره ذره ذره پیشرفت کرده و بعد از مدتی داروها بر روی آن بی اثر شده اند و تاکنون توانسته خود را حفظ کند ، یکی از دانشمندان میگوید جنگ با A. aegypti یک جنگ است ، یک جنگ عظیم ، جان هاپکینز حشره شناس میگوید در این جنگ تنها راه موفقیت انسانها در مبارزه با حشرات استفاده از میزهای آزمایشگاه و ایجاد داروهای قویتر برای مقابله با این قاتل است .

ادامه مطلب …