نوشته‌ها

طراحی قطار نامرئی در ژاپن

طراحی قطار نامرئی در ژاپن

شرکت راه آهن Seibu  در نظر دارد یک قطار نامرئی بسازد ، البته نامرئی نمیتوان گفت بلکه این شرکت قصد دارد برای ساخت قطار های خود از ماده ای منعکس کننده نور استفاده کند ، این ماده پیش از این در آیینه برای بازتاب نور به کار میرفته است ، حالا شرکت راه آهن Seibu  ژاپن قصد دارد به این روش قطاهارهایی نامرئی تولید کند ، با ما همراه باشید تا بیشتر در باره طراحی قطار نامرئی در ژاپن بدانیم

ادامه مطلب …